سنگ قهوه ای تیره مهکام

این سنگ، رنگ قهوه ای تیره بسیار چشمگیری با خطوط کرم رنگ دارد که به شکل موج یا رگه مشاهده می شود. این خطوط مانند تار عنکبوت در سطح سنگ پخش شده است. ساب پذیری، شفافیت، طرح و نقش زیبای سنگ قهوه ای تیره مهکام همواره مورد توجه معماران و طراحان آرشیتکت بوده است

فرم سفارش:

کد امنیتی: 8 + 1 =