سنگ برنز مهکام

این سنگ، رنگ برنزی بسیار زیبا با خطوط طلایی رنگ دارد که به شکل موج یا رگه مشاهده می شود. این خطوط مانند تار عنکبوت در سطح سنگ پخش شدهاست. ساب پذیری ، شفافیت ، طرح و نقش زیبای سنگ برنز مهکام نیز همواره مورد توجه معماران و طراحان آرشیتکت بوده است

فرم سفارش:

کد امنیتی: 69 − 66 =