سنگ برازن مهکام

این سنگ، رنگ کرم طوسی با خطوط کرم طوسی روشن دارد که به شکل موج یا رگه مشاهده می شود. این خطوط مانند تار عنکبوت در سطح سنگ پخش شده است. ساب پذیری ، شفافیت ، طرح و نقش زیبای سنگ برازن مهکام نیز همواره مورد توجه معماران و طراحان آرشیتکت بوده است

فرم سفارش:

کد امنیتی: 7 + = 10